USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z AZBESTOM za delavce in delodajalce

Sekcija gradbincev pri OOZ Nova Gorica vabi na izobraževalno delavnico USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z AZBESTOM za delavce in delodajalce, ki opravljajo krovsko dejavnost ali katero drugo gradbeno dejavnost, kjer so delavci potencialno lahko izpostavljeni azbestu.


Usposabljanje bo potekalo 3. aprila 2024 ob 8.00 v veliki dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, predvideno trajanje usposabljanja je 2 uri.


Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) v PRAVILNIK-u o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

15. člen

(usposabljanje)

(1) Delodajalec mora vse delavce, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebuje azbest, usposobiti za varno opravljanje dela. Delodajalec mora usposabljanje delavcev izvajati v rednih časovnih obdobjih in med delovnim časom delavcev, stroški usposabljanja pa v nobenem primeru ne smejo bremeniti delavcev.


Obvezna je prijava preko obrazca in plačilo kotizacije

Kotizacija za člane sekcije gradbincev pri OOZ Nova Gorica znaša 40€ (vključno z DDV) / osebo za nečlane pa 50€ / osebo (vključno z DDV).

*** Prijava se evidentira samo v primeru plačila. Rok za prijavo je 2.4.2024.

Podatki za plačilo:

Prosimo, da pri plačilu jasno navedete namen in osebo, na katero se plačilo nanaša.

Delavska hranilnica d.d., št. SI56 6100 0000 7271 273

Sklic: 0304