Takšne bodo hiše, ki jih bo gradila država za občane brez domov

Preverili smo, kakšne naj bi bile nove hiše, ki jih bo država zgradila občanom, ki so svoje domove izgubili zaradi lanskih poplav in plazov.

AVTOR K. N.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavilo javni razpis Tipologije nadomestitvenih stanovanjskih stavb – poplave 2023 za arhitekturne načrte hiš, do katerih bodo upravičeni občani, ki so zaradi lanskih poplav stali brez sovjih domov. 

Hiše, prilagojene lokalnim značilnostim

Na podlagi razpisa naj bi dobili katalog rešitev, iz katerega bodo upravičenci lahko izbirali tipe hiš. Arhitekti morajo najkasneje do 14. marca pripraviti rešitve za eno- in dvostanovanjske hiše za različne potrebe pri sanaciji po poplavah, ki niso vezane na le eno lokacijo. Univerzalni modularni sistem načrtovanja eno- in dvostanovanjskih stavb mora omogočati enostavno in hitro prilagajanje krajevnim značilnostim posameznih regij in ostalim dejavnikom prilagodljivosti. 

Kot izhaja iz razpisa, morajo rešitve odgovoriti na potrebe različnih tipov in velikosti hiš ter na regionalne značilnosti stavbne tipologije in različne značilnosti mikrolokacije. Lokacije za umeščanje stavb v prostor sicer še niso znane, morajo pa pri zasnovi hiš upoštevati koroške, savinjske in škofjeloške oblikovne značilnosti. 

Ena od potencialnih lokacij je v Občini Rečica ob Savinji na robu naselja, kjer je že predvidena stanovanjska gradnja in predvidena izvedba OPPN.

Določene velikosti hiš in parcel

V razpisu so določene tudi velikosti hiš in parcel. Enostanovanjske hiše bodo velike od 90 kvadratnih metrov za dve osebi, do 115 kvadratnih metrov za štiri oziroma 130 kvadratnih metrov za pet oseb. Stanovanja v dvostanovanjskih hišah, ki so namenjena bivanju dveh generacij, bodo za približno 15 kvadratnih metrov manjša. Enostanovanjske stavbe bodo lahko prostostoječe, dvojčki ali pa vrstne hiše. 

Standardna hiša za štiričlansko družno naj bi bila velika 122 kvadratnih metrov, znotraj te površine pa je precej natančno tudi določeno, koliko naj bi bili veliki posamezni prostori. Vse navedene velikosti predstavljajo neto površino. Hiše bodo lahko eno- ali dvonadstropne oziroma mansardne, arhitekti pa lahko predvidijo tudi kleti, ki sicer niso del razpisa. 

Prostostoječe hiše naj bi stale na najmanj 450 in največ 800 kvadratnih metrih velikih parcelah, za dvojček naj bi bilo odmerjenih od 250 do 450 kvadratnih metrov na enoto, za vrstne hiše pa najmanj 150 in največ 350 metrov parcele na enoto. 

Prilagodljivi tlorisi in pomožni objekti

Naročnik razpisa postavlja še vrsto drugih pogojev. Tako morajo biti tlorisi zasnovani prilagodljivo, s čimer naj bi se zagotovila preprosta rast in prilagajanje potrebam skozi čas ter možnost dela na domu. Zasnova stavbe mora omogočati notranji razvoj stavbe, na primer preoblikovanje in prilagajanje v okviru istega volumna, in možnost rastoče stavbe skozi čas, kar pomeni dodajanje in povečevanje izhodiščnega volumna stavbe. 

Zasnova mora predvidevati tudi nadgradnjo stavbe na primer s pokrito teraso, garažo ali nadstrešnico za avtomobile, nadstrešnico, shrambo, kolesarnico. Ena od izkazanih potreb je tudi dodatni prostor oziroma objekt ob stanovanjski stavbi, ki je namenjen manjši obrti, popoldanskemu delu ali delu na domu.

Konstrukcija zidana ali montažna

Konstrukcijsko morajo biti načrtovane tako, da bodo lahko izvedene v montažni gradnji v okviru javne sheme ali v montažni oziroma klasični gradnji v lastni režiji občana, ki je upravičen do povrnitve poplavne škode, pri čemer morajo biti konstrukcijsko prilagojene tehnologiji proizvajalcev v Sloveniji. 

Sončna elektrarna in toplotna črpalka

Med zahtevami sta tudi ustrezna osvetljenost in osončenost prostorov ter energijska učinkovitost. V načrtih morajo biti predvidene napeljave za sončno elektrarno na strehi in osnovne strojne inštalacije, ogrevanje in priprava tople vode načeloma s pomočjo toplotnih črpalk in prezračevanje z rekuperacijo. 

Vse prispele rešitve bo do predvidoma začetka aprila ocenila komisija, ki bo preverjala predvsem celovitost natečajne rešitve, funkcionalnost arhitekturne zasnove in gospodarnost gradnje, vzdrževanja in obratovanja hiše ter merila trajnosti. Razstava elaboratov naj bi bila maja letos. 

Vir: https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/taksne-bodo-morale-biti-hise-ki-jih-bo-gradila-drzava-418941 – www.zurnal24.si