Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi

Sekcija gradbincev je organizirala izobraževanje na temo ravnanja z odpadki.

Odpadki pri gradnji so vsak dan večja težava, investitorji nalagajo breme na izvajalca. Zakonodaja pri odpadkih pa je zapletena in stroga. Iz tega razloga smo se na sekciji gradbincev odločili organizirati predavanje na temo Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi, zadevo nam je skušala zbližati predavateljica Katarina Železnik Logar iz IVD Maribor. Zbrali smo kar nekaj podatkov kam lahko v naši regiji predamo gradbene odpadke, dotaknili pa smose še tem  zakonodajne obveznosti na področju ravnanja z gradbenimi odpadki, obveznosti in odgovornosti investitorja oziroma naročnika del in izvajalca gradbenih del, ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču (ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, prevoz, evidenčni listi,…), ravnanje in obveznosti pri ravnanju z azbestnimi odpadki, zbiranje in predelava gradbenih odpadkov in potrebna dovoljenja.

Glede na zapletenost teme in strogih ukrepov pri nespoštovanju ravnanja z odpadki, nas je slaba udeležba kar presenetila, zagotavljamo pa vam da so udeleženci pridobili zelo koristne informacije za lažje delo naprej.

Zahvalili bi se še podjetju Eternit iz Anhovega za pomoč pri izvedbi izobraževanja.