Obvezno usposabljanje za varno uporabo izdelkov, ki vsebujejo diizocianate

4. avgusta 2020 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena nova uredba REACH, ki opredeljuje pogoje za delo z izdelki, ki vsebijejo diizocianate. Cilj omejitve je preprečiti preobčutljivost dihal ali kože, ki bi jih lahko povzročil diizocianat. Uredba REACH za delo z takimi izdelki,  predpisuje obvezna varnostna usposabljanja.

Od 24. avgusta 2023 mora biti vsak poklicni uporabnik usposobljen za varno uporabo izdelkov, ki vsebujejo diizocianate. To velja za vse poklicne in industrijske uporabnike proizvodov s skupno koncentracijo monomernega diizocianata > 0,1 %, za zasebne uporabnike (t. i. sam svoj mojster) to usposabljanje ni zahtevano.

Za občutek izdelki slovenskega proizvajalca TKK ki vsebujejo diizocianate in za katere je potrebno opraviti usposabljanje so:

  • TKK PU FOAM, vse enokomponentne poliuretanske pene,
  • TKK PU FIX, vsa enokomponentna poliuretanska lepila,
  • TKK PU FOAM, dvokomponentna poliuretanska pena,
  • TKK SEAL Construction PU adhesive & sealant, poliuretanska tesnilna masa,
  • TKK FIX D4, lepilo za les,
  • TKK FIX 12, montažno lepilo,
  • HydroBlocker Tekaswell Paste, nabrekajoča tesnilna pasta. 

Evropski združenji proizvajalcev diizocianatov ISOPA in ALIPA sta v ta namen vzpostavili skupni spletni portal za spletno usposabljanje, ki ga najdete na povezavi: www.safeusediisocyanates.eu. Ta usposabljanja so najboljši način za pridobitev specifičnega znanja in izkušenj za varno ravnanje z diizocianati. Po opravljenem usposabljanju in kratkem preizkusu poklicni uporabnik pridobi certifikat, veljaven 5 let.

Kako se lahko zaposleni usposobijo?

Glede na tveganje (način uporabe in izpostavljenosti) se mora izvesti usposabljanje po različnih (treh) zahtevnostih stopnjah. Za usposabljanje mora biti ustrezno pripravljen program usposabljanja, v katerem se definira vsebina, vrsta, periodika, izvajalec usposabljanja ter podatek o preizkusih usposobljenosti.

Sekcija gradbincev v sodelovanju z podjetjem TTK nudi svojim članom navodila za izvedbo certifikata ter kodo za 100% popust pri registraciji. Kodo in navodila lahko pridobijo samo člani območno obrtno podjetniške zbornica Nova Gorica z poslano e-pošto na info@kons-go.si, v povratnei e-pošti bodo posredovana podrobna navodila.

Razumemo, da lahko novi predpisi sprožijo nekatera vprašanja ter zahtevajo dodatna pojasnila in razjasnitve glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti za izpolnitev zahtev. V nadaljevanju najdete pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z omejitvami za diizocianate, ki je pripravilo podjetje TEKNOS.

Kaj so diizocianati?

Dizocianati s polioli so kemični gradniki poliuretanov, ki se uporabljajo v številnih sektorjih in aplikacijah. Poliuretan dejansko nastane s kemično reakcijo med diizocianati in polioli; ko jih zmešamo, polimerizirajo. Poliuretani ne bi obstajali brez diizocianatov in poliolov.

Obstaja veliko vrst diizocianatov, med katerimi so najpomembnejši: aromatski diizocianati, vključno z metilen difenil diizocianatom (MDI) in toluen diizocianatom (TDI), ter heksametilen diizocianat (HDI), metilen dicikloheksil diizocianat ali hidrogenirani MDI (HMDI) in izoforen diizocianat (IPDI), ki so alifatski izocianati.

Zakaj moramo imeti to usposabljanje? Zakaj obstaja zakonodaja za diizocianate?

Diizocianati so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta usklajeno razvrščeni kot povzročitelji preobčutljivosti dihal kategorije 1 in kot povzročitelji preobčutljivosti kože kategorije 1.

Cilj zakonodaje je omejiti uporabo diizocianatov v industrijskih in poklicnih aplikacijah na primere, ko se izvaja kombinacija tehničnih in organizacijskih ukrepov ter se opravi minimalni standardizirani tečaj usposabljanja. Ustrezno usposabljanje je nujno, vsak delavec, ki ravna z diizocianati, pa mora imeti zadostno znanje o nevarnostih teh snovi in zavedanje o tveganjih, povezanih z njihovo uporabo, ter zadostno znanje o dobrih delovnih praksah in ustreznih ukrepih za obvladovanje tveganja, vključno s pravilno uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme. Potrebni so posebni ukrepi usposabljanja za ozaveščanje o pomenu varovanja zdravja z ustreznimi ukrepi in praksami varnega ravnanja. To usposabljanje ste dolžni izvesti, da lahko delavci še naprej varno ravnajo z diizocianati.

Kakšno je potencialno tveganje zaradi diizocianatov?

Navedeno je bilo, da preobčutljivost dihal zaradi dermalne in inhalacijske izpostavljenosti diizocianatom vodi do poklicne astme pri delavcih, ki je bila v Uniji opredeljena kot pomemben poklicni zdravstveni problem. Letno število novih poklicnih bolezni, ki jih povzročajo diizocianati (ocenjeno na več kot 5000 primerov), velja za nesprejemljivo visoko.

Zakaj se diizocianati še vedno uporabljajo?

Poliuretani so vsestranski, sodobni in varni. Uporabljajo se v številnih aplikacijah za izdelavo različnih potrošniških in industrijskih izdelkov, ki imajo ključno vlogo pri zagotavljanju udobja in trajnostnega razvoja našega življenja.

Ali moramo pri uporabi teh produktov vlagati v opremo/uporabljati več osebne varovalne opreme?

Omejitev ne določa podrobne uporabe posebne osebne varovalne opreme, zahteva le, da uporabnik razume zahteve za varno delo z diizocianati v različnih okoljih. Zahteve glede osebne varovalne opreme se razlikujejo glede na proizvod, uporabo in končno uporabo. Zahteve glede osebne varovalne opreme so podrobno navedene v varnostnih listih produkta. 

Na katere produkte to vpliva in kako vem, ali potrebujem usposabljanje?

Ali izdelek vsebuje diizocianide je označeno na embalaži in v varnostnem listu vsakega izdelka. Večina proizvajalcev se je že prilagodila in imajo pripravljen izloščen seznam artiklov, ki vsebujejo diizocioide ter morebitnih nadomestnih izdelkov kateri ga ne vsebujejo.

Ali so na voljo alternativni produkti?

Trenutno obstaja le malo učinkovitih alternativ za izocianate in prednosti, ki jih ti prinašajo določenim produktom. Odvisno od končne uporabe in posebnih zahtev so v nekaterih primerih na voljo alternativni produkti. O svojih zahtevah se posvetujte z strokovnjakom/prodajnikom.

Kako lahko dostopam do usposabljanja? 

Na spletnem mestu “Safe Use of Diisocyanates” – (Varna uporaba diizocianatov) preberite več o zahtevah za usposabljanje. Prijavite se na prejemanje novic o razpoložljivosti usposabljanj v lokalnem jeziku in drugih pomembnih novic o varni uporabi diizocianatov. 

Koliko stane usposabljanje?

Stroški usposabljanja se razlikujejo glede na to, kako končni uporabnik dostopa do usposabljanja (učilnica, splet, spletni seminar itd.), kdo zagotavlja usposabljanje in v kateri regiji se usposabljanje izvaja. Usposabljanje ISOPA/ALIPA bo na voljo vsem, stroški pa so na voljo na spletu.

Ali moram trenutno kaj storiti?

Usposabljanja se izvajajo v obliki usposabljanj v učilnici/virtualni učilnici ali spletno usposabljanje v lastni režiji, s strani svetovalca ali javnih organov. Usposabljanje se lahko izvaja prek akreditiranih izvajalcev usposabljanja. Seznanite s tem, kako to vpliva na vas in vaše podjetje. Če pa želite še naprej uporabljati produkte, ki vsebujejo diizociante, morate od avgusta 2023 poskrbeti, da vi in vaši zaposleni opravite usposabljanje.

Ali je mogoče usposabljanje opraviti na kraju samem?

Da. Usposabljanje mora biti v skladu z določbami države članice, v kateri deluje(-jo) uporabnik(-i). Upoštevajte, da lahko države članice izvajajo dodatne zahteve, ki se nanašajo na nadaljnjo uporabo snovi ali zmesi. Gradivo za usposabljanje in tečaje je treba zagotoviti v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države(-) članice(-), v kateri(-ih) se snov(-i) ali zmes(-i) dobavlja(-jo). Pri usposabljanju je treba upoštevati posebnosti dobavljenih produtov, vključno s sestavo, embalažo in obliko.

Pregledal sem usposabljanje ISOPA/ALIPA in ne vem, kaj naj storim. Kako naj vem, katero stopnjo in dejavnost naj opravim?

Platforma za usposabljanje je začela delovati novembra 2021 in se še vedno nenehno razvija. Pri izbiri ustrezne ravni usposabljanja morate upoštevati vrsto produkta in uporabljeno metodo uporabe, saj je raven usposabljanja za vsako končno uporabo drugačna. Najvišja 3. stopnja usposabljanja je obvezna za brizganje na prostem, z omejenim ali samo naravnim prezračevanjem (vključuje velike industrijske delovne hale) in brizganje z veliko energije.

Uredba opredeljuje tri stopnje usposabljanja, in sicer splošno usposabljanje (stopnja I), vmesno usposabljanje (stopnja II) in nadaljevalno usposabljanje (stopnja III). Usposabljanje bo moralo biti ustrezno, primerno za uporabo snovi (kar vključuje vse posebne okoliščine glede kraja uporabe) in v skladu z omejitvijo.

Ali REACH uredba vpliva tudi na posamezne potrošnike, ki uporabljajo poliuretane/diizociante?

Kar je nerazumljivo, NE, uredba ne velja za posamezne potrošnike.

Zgoraj navedeni podatki so javno dostopni podatki in zakoni, ki jih je sekcija gradbincev strnila za lažje in hitrejše razumevanja zahteve.