Nova pravila za zaščito delavcev v EU pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi z azbestom

Evropski parlament je sprejel nova pravila za zaščito delavcev v EU pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi z azbestom.

Direktiva predpisuje znižanje mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost azbestu, in poziva k uporabi sodobnejše in natančnejše tehnologije za odkrivanje prisotnosti tankih azbestnih vlaken. Cilj direktive je zmanjšati izpostavljenost azbestnim vlaknom na najnižjo možno raven. Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost bo desetkrat nižja, saj se bo brez prehodnega obdobja znižala z 0,1 na 0,01 vlakna azbesta na kubični centimeter (cm³). Po najdaljšem prehodnem obdobju šestih let bodo morale države članice preiti na sodobnejšo in občutljivejšo tehnologijo, ki lahko zazna vlakna, in sicer elektronsko mikroskopijo. Nato bodo imele možnost bodisi zmanjšati raven azbestnih vlaken na 0,002 na cm³, razen tankih vlaken, bodisi na 0,01 vlakna azbesta na cm³, vključno s tankimi vlakni.

Nova pravila vključujejo tudi nove zahteve za izboljšanje zaščite delavcev, kot so ustrezna uporaba individualne zaščitne in dihalne opreme, varno čiščenje oblačil, postopek dekontaminacije in visokokakovostne zahteve za usposabljanje delavcev.

Predsednik Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Dragoş Pîslaru (Renew, Romunija) je povedal: „Prišli smo korak bližje prihodnosti brez azbesta. Današnje sprejetje je del velike zapuščine Veronique Trillet-Lenoir, ki se je neusmiljeno borila za zdravje evropskih državljanov. Ta nova pravila o azbestu drastično zmanjšujejo raven azbesta, ki so mu izpostavljeni delavci, in jih ščitijo pred nevarnimi rakotvornimi snovmi. Ker pa ni varne ravni izpostavljenosti azbestu, nova pravila ščitijo delavce tudi tako, da jim zagotavljajo zaščitna oblačila in dihalno opremo ter ščitijo tiste, ki so na najbolj izpostavljeni pri prenovi stavb.“ Besedilo bo moral uradno potrditi tudi Svet, nato pa bo objavljeno v Uradnem listu EU in stopilo v veljavo.

Azbest je izredno nevarna rakotvorna snov, katere prisotnost je težava v številnih sektorjih, kot so gradbeništvo, obnova in gašenje požarov. To je daleč največji vzrok raka, povezanega z delom: 78 % poklicnih rakov, priznanih v državah članicah EU, je povezanih z izpostavljenostjo azbestu. Čeprav so vse oblike azbesta v EU prepovedane od leta 2005, so azbestna vlakna še vedno prisotna v milijonih stavb in infrastruktur, v Evropi pa vsako leto umre več kot 70.000 ljudi. 

Medtem ko zeleni dogovor EU spodbuja prenovo stavb za izboljšanje energijske učinkovitosti in zagotovitev prehoda na čisto energijo, to pomeni, da so delavci izpostavljeni tudi večjim poklicnim tveganjem za raka. S temi novimi pravili namerava EU izpolniti zaveze iz evropskega načrta za boj proti raku in akcijskega načrta za evropski steber socialnih pravic. Parlament se s sprejetjem te zakonodaje odziva na pričakovanja državljanov glede skupnih minimalnih standardov zdravstvenega varstva na ravni EU in zagotavljanja dostojnih delovnih standardov v globalnih vrednostnih verigah, kot je navedeno v predlogih (10(1) in 19(2) sklepov Konference o prihodnosti Evrope).

vir; https://www.izvoznookno.si/aktualno/nova-pravila-za-zascito-delavcev-v-eu-pred-zdravst/