Nov datum za obvezno vgradnjo bioloških čistilnih naprav, če ni kanalizacije

AVTOR K. N.

Na vladi je predlog spremembe uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Po zdaj veljavni uredbi je presečni datum za obstoječe stanovanjske hiše, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, 31. december letos. Ta datum velja za dve skupini obstoječih hiš. Prva to tiste, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. decembru 2002. V drugo pa spadajo hiše, pri katerih greznice niso skladne s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta. Če so greznice skladne s predpisi, pa jih lastniki lahko še vedno uporabljajo. 

Zdaj je med vladnimi gradivi predlog sprememb uredbe, s katerimi na ministrstvu za okolje predlagajo, da se presečni datum premakne. Če bo predlog sprememb uredbe sprejet, bo po novem veljalo, da je treba greznice ustrezno nadgraditi oziroma zamenjati z biološkimi ali rastlinskimi čistilnimi napravami do 31. decembra 2025

Vsem lastnikom hiš, ki morajo glede na uredbo ustrezno urediti odvajanje komunalne odpadne vode, naj bi tako zagotovili dodaten čas, torej še dodatna štiri leta. 

Razlogov za podaljšanje roka naj bi bilo več. Kot so zapisali v predlogu sprememb, je eden od razlogov še vedno veliko število pretočnih greznic in relativno majhen delež malih čistilnih naprav, drugi razlog pa je epidemija covid-19, ki je vplivala na vsa področja življenja in oteževala izvajanje projektov in s tem izpolnjevanje obveznosti po uredbi. 

Še vedno pa velja in bo veljalo tudi v prihodnje, da bo v primeru rekonstrukcije objekta, za kar mora lastnik pridobiti gradbeno dovoljenje, moral greznico, ne glede na to, da je skladna s predpisi, nadomestiti z malo biološko čistilno napravo. 

Več na: https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/nov-datum-za-obvezno-vgradnjo-bioloskih-cistilnih-naprav-ce-ni-kanalizacije-377597 – www.zurnal24.si