MOP je izdalo brošuro Posegi v nosilno konstrukcijo stavb

Ministrstvo za okolje in prostor je izdajo brošuro Posegi v nosilno konstrukcijo stavb. S tem želijo opozoriti morebitne investitorje in izvajalce na pomembnost pravilnega načina prenove stavb in posegov v nosilne konstrukcije stavb, saj so prenove zaradi staranja stavbnega fonda v Sloveniji čedalje pogostejše. Povzročene napake pri prenovah stavb se lahko pokažejo že v času gradnje ali pozneje.

Pri prenovi je treba poskrbeti najmanj za to, da se konstrukcija stavbe ne oslabi ali dodatno obteži. Starejše stavbe so praviloma manj odporne od teh, ki jih gradimo danes, zato bodo ob potresu občutno bolj poškodovane, lahko se celo porušijo. Zato je priporočljivo, da jih čim bolj utrdimo še pred potresom. Prenova mora biti zato priložnost za utrditev konstrukcije in izboljšanje njene odpornosti, predvsem proti potresu, in naj ne oslabi stavbe!

Za vsak poseg v nosilno konstrukcijo je treba izdelati projekt in pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri večstanovanjskih stavbah je treba upoštevati dejstvo, da je nosilna konstrukcija skupna last vseh etažnih lastnikov in je za vsak poseg v konstrukcijo potrebno soglasje vseh lastnikov.

V zadnjih letih je opazno povečanje števila primerov, ko se odstranjujejo deli nosilnega zidovja v dolžini dveh ali celo več metrov. Investitorji se ne zavedajo resnosti takih posegov in vpliva na odpornost stavbe proti potresu. Vse premalo se upošteva vpliv odstranitve dela konstrukcije na varnost in stabilnost celotne konstrukcije. Če bo vpliv odstranitve stene ali dela stene na protipotresno odpornost stavbe viden šele ob morebitnem potresu, pa so poškodbe konstrukcije zaradi posega, ki nastanejo zaradi čezmerne podajnosti nadomestnih elementov, vidne takoj.

Brošura je objavljena  tukaj (2.4 MB).

Vir; IZS