Kdo nam bo po novem gradil hiše, arhitekt ali strojnik?

AVTOR Katarina Nemanič Mal

Novela gradbenega zakona je v parlamentarni obravnavi, jabolko spora pa so novosti pri določilih, kdo je pri gradnji lahko vodja projekta. Glede na predlog bi pri gradnji stanovanjskih hiš to lahko bil pooblaščeni inženir strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, geodezije, ne več le arhitekt.

Poglejmo najprej, kaj so sploh naloge vodje projekta. Odgovoren je za vodenje izdelave projektne dokumentacije, koordinacijo izdelave te dokumentacije, ki jo pripravljajo projektanti različnih strok. Na koncu pa dokumentacijo tudi potrdi in podpiše, s čimer jamči, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Posamezne projekte, poleg vodje projekta, podpiše tudi projektant.

Vodja projekta je glavni

Vodja projekta mora odobriti tudi morebitne spremembe v konstrukciji, inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah, ko gre za dovoljeno odstopanje od gradbenega dovoljenja.

Zakon določa tudi, da se za vodjo projekta določi pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje. Pri gradnji stanovanjskih hiš je prevladujoča stoka arhitekturna stroka, zato so vodje projekta arhitekti.

Predlog sprememb zakona pa prinaša novost in sicer, kot je na seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v parlamentu pojasnil okoljski minister Andrej Vizjak, stroke izenačuje, kar pomeni, da arhitekti niso upravičeni do privilegiranega položaja.

Za graditelje slaba rešitev

Na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) se s predlogom nove ureditve ne strinjajo. „To je približno tako, kot če bi v zdravstvu ukinili splošne zdravnike, pacient pa bi se zato moral sam odločiti, h kateremu specialistu naj gre,“ je predsednik zbornice, arhitekt Tomaž Krištof v razpravi zelo slikovito opisal stanje, ki bi s sprejemom teh določil nastalo, vplivalo pa predvsem na fizične osebe, ki gradijo hiše.

Graditelji, predvsem fizične osebe, in teh je glede na število izdanih gradbenih dovoljenj največ, bodo izpostavljeni špekulacijam, votlim projektnim družbam brez lastnih strokovnjakov, posojanju žigov in zavajajočemu oglaševanju, je prepričan Krištof. Zdaj jih je, po njegovih besedah, zakon ščitil z regulacijo vodje projektiranja, česar po novem ne bo več.

Arhitekti niso prevladujoča stroka pri projektu 

V praksi takšna sprememba pomeni, da bo vodja projekta lahko pooblaščeni inženir katere koli stroke, ki sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije, torej pa to vlogo lahko prevzel inženir strojništva, gradbeništva, elektrotehnike, geodezije.

Minister Vizjak v tem ne vidi težave, celo nasprotno, ne strinja se z zdaj veljavno ureditvijo, da je pri gradnji stavb prevladujoča stroka arhitekturna stroka. Enakopravnost strok je po njegovem mnenju nujna, „vodja projekta pa naj bo tisti izmed projektantov, ki ima kompetence za vodenje projekta, koordinacijo in povezovanje z investitorjem.“

Pri načrtovanju stavb je vse bolj pomembna energijska učinkovitost, raba obnovljivih virov energije in ne le arhitektura, zato ne vidi problema, da bi projektiranje vodili na primer strojni inženirji. Obljubil pa je, da bodo v podzakonskih aktih določili, da projekt podpišejo tudi projektanti in zanj nosijo odgovornost.

Več na: https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/kdo-nam-bo-po-novem-gradil-hise-arhitekt-ali-strojnik-375619 – www.zurnal24.si