Kalkulacije v gradbeništvu, Nova Gorica, 28.1.2020

No enkrat je vreme šlo gradbincem na roko, na dan predavanja smo imeli ˝deževne˝ in je bilo lažje se udeležili delavnice na območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica v sklopu točke SPOT, tema kalkulacije v gradbeništvu. Obisk delavnice je bil velik, tema zelo pomembna, predavateljica Anja Glušič, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva, ki ima izkušnje ima s področja vodenja večjih investicij v izgradnjo javnih objektov in cest, vodila je projekte rekonstrukcij oz. obnov, prav tako pa tudi projektov financiranih iz EU sredstev. Bogate praktične izkušnje je v preteklosti pridobila tudi z vodenjem del na gradbiščih, tako visokih kot tudi nizkih gradenj v podjetju Vegrad d.d. in jih nadgradila na Gradbenem inštitutu ZRMK, kjer je izvajala naloge nadzora nad gradnjo, svetovanja, izdelala več strokovnih in izvedenskih mnenj, sodelovala pri različnih evropskih projektov iz vsebine učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, prav tako pa predavala in organizirala več usposabljanj. Stalno se izpopolnjuje doma in v tujini (Univerza v Illinoisu v ZDA), pa izčrpna. Predelali smo pravila merjenja del pri gradnji objektov, gradbene kalkulacije za gradnjo objektov, osnove operativnega planiranja, obračun del za gradnjo objektov gradbene po kalkulacije, ter pridobili mnogo informacij predanih s strani predavateljice.

Na sekciji gradbincev pripravljamo skupno nabavo knjige g. Žemve Š. 2010 Gradbene kalkulacije, ki je s časom postala ena najbolj uglednih literatur kalkulacij, ter možnost tečaja gradbenih kalkulacij. Ob večjem zanimanju pa tudi ponovitev predavanja Gradbene kalkulacije z Anjo Gluič. Vse je odvisno od zainteresiranosti članov in ˝deževnih˝