Eko sklad zaprl še tri pozive, denarja ni več

Zaradi porabe sredstev je Eko sklad zaprl poziv za subvencije za energetsko obnovo stavb in poziv za zmanjšanje energetske revščine.

AVTOR K. M.

Kot so sporočili iz Eko sklada so v petek zaradi porabe sredstev zaprli dva javna poziva. Prvi, z oznako  74SUB-OB19, je bil namenjen občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, drugi, ZERO500, pa je bil namenjen socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti. 

Konec tedna pa bodo zaprli še poziv, namenjen socialno šibkim občanom, za zamenjavo starih kurilnih naprav lesno biomaso.

Nov poziv predvidoma aprila

V okviru prvega poziva so občani lahko dobili subvencije za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave na lesno biomaso, plinskega kondenzacijskega kotla , toplotne črpalke, za priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken, toplotno izolacijo fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Iz Eko sklada sporočajo, da naj bi bil nov poziv za te ukrepe objavljen aprila oziroma ko bo vlada potrdila poslovni in finančni načrt Eko sklada. 

Novi poziv bo nekoliko spremenjen, med spremembami pa omenjajo višino spodbud za zamenjavo kurilnih naprav. Po novem bodo vse spodbude omejena na največ 20 odstotkov celotne naložbe, primeru izvedbe več ukrepov pa na največ 30 odstotkov. V pravkar zaprtem pozivi so občani lahko v nekaterih primerih dobili subvencije v višini do 40, 50 ali celo 60 odstotkov vrednosti naložbe. 

Do objave novega poziva, torej v vmesnem obdobju, bodo do nepovratnih sredstev upravičene vse tiste naložbe, ki bodo izvedene od 1. marca dalje, so še sporočili iz sklada. 

Nove subvencije za socialno šibke niso predvidene

Novega poziva, ki bi bil namenjen zmanjševanju energetske revščine do predvidoma konca leta 2024 ne bo več, so sporočili iz sklada. 

Socialno šibkim so bila po tem pozivu na voljo nepovratna sredstva za toplotno izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, fasade, vgradnjo energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat, zamenjavo sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije, zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko, vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Še vedno pa se lahko tisti občani in občanke, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč, na območnem Centru za socialno delo prijavijo z izpolnjenim letakom ZERO na brezplačni obisk energetskega svetovalca oziroma svetovalke na domu. Poleg nasveta, kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške, prejmejo tudi paket enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.).

Prav tako ne več predvidenih sredstev za zamenjavo starih kurilnih naprav za socialno šibke občane. Subvencije, 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, so bile namenjene za nakup nove kurilne napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso) in nove enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje.