Bodo zaradi višjih cen surovin, tudi dražji gradbeni projekti?

Jeklo naj bi se na globalnih trgih dražilo že od septembra; gradnja že začetih objektov se zaradi dražjega jekla ne bo podražila, zagotavljajo gradbinci, druga zgodba pa so projekti, ki se šele začenjajo.

——————————————————————————————————————–

Tekst: Vasilij Krivec, Časnik Finance

Cene surovin na svetovnih borzah v zadnjih mesecih močno rastejo. Borzna cena železove rude je v zadnjem letu dni zrasla za več kot 80 odstotkov, draži se jeklo. Vse to že čutijo tudi slovenski gradbinci. Bodo gradbeni projekti v prihodnje dražji?

Po podatkih Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala so se cene gradbenega jekla zaradi rasti cen železove rude na mednarodnih trgih od začetka novembra do danes dvignile za 10 do 30 odstotkov, nekatera poročila kažejo na kar 58-odstotno rast cen, vendar na zbornici ocenjujejo, da so ta poročila pretirana.

Gradbinci pravijo, da imajo za projekte, ki jih že gradijo, večinoma z dobavitelji sklenjene fiksne pogodbe, zato ti projekti ne bodo dražji, bodo pa v prihodnjih kalkulacijah upoštevali višje cene jekla, kar pomeni, da bo gradnja zaradi višjih cen jekla dražja. Dobava trenutno teče nemoteno, ne izključujejo pa, da bo ta okrnjena, kar utegne zavleči gradnjo. Gradbinci sicer pričakujejo, da bo velika rast cen jekla kratkotrajna in da se bodo kljub velikemu povpraševanju iz Kitajske in nekaterim prekinitvam proizvodnje surovega železa dobavne verige znova vzpostavile.

Pomgrad: srednja stopnja zaskrbljenosti

»Cena za kilogram jekla, ki ga vgrajujemo v naše objekte, se je s pol evra dvignila na 0,7 evra. Za naše največje projekte, ki jih gradimo, imamo sklenjene fiksne dobavne pogodbe, zato nas to ne skrbi, bomo pa morali v prihodnjih projektih vračunati nove cene jekla,« nam je povedal Boris Sapač, član uprave Pomgrada. Na vprašanje, koliko jih skrbi sedanje stanje, nam je odgovoril, da je stopnja zaskrbljenosti srednja.

»Jeklo je borzna surovina, cene se stalno spreminjajo, res pa je, da je zadnje povišanje nenormalno veliko,« nam je še povedal Sapač. Največ jekla se vgradi v mostove in predore, nekaj manj v visoke objekte, najmanj v ceste. Za koliko se bo gradnja objektov podražila, nam v Pomgradu niso mogli odgovoriti, saj je količina vgrajenega jekla zelo različna. »V povsem enak most v Ljubljani moramo vgraditi čisto druge količile jekla kot pri tistem, ki ga gradimo v Murski Soboti,« nam je še odgovoril Sapač.

In kako je z dobavo? V Pomgradu pravijo, da teče dobava jekla povsem običajno, vendar so jih dobavitelji že obvestili, da bi lahko bila v prihodnje dobava za že naročeno jeklo in nova naročila okrnjena, kar lahko povzroči tudi podaljšanje gradbenih del.

CGP: cenovne škarje pri zavezujočih ponudbah

»Cene jekla so se nam zvišale za okoli 30 odstotkov,« pravi član uprave novomeškega gradbinca CGP Edo Škufca. Tudi v tem podjetju pri že sklenjenih dobavnih pogodbah v glavnem nimajo težav z višjimi cenami, pri čemer pa ne izključujejo, da jim kakšen dobavitelj cen za železo kljub temu ne bo dvignil. Tako so se znašli v cenovnih škarjah pri projektih, za katere so že sklenili zavezujoče ponudbe. »Naši izračuni so narejeni na takratne cene, vendar pri tem še nismo sklenili pogodb z dobavitelji jekla, od katerih bomo morali dobavljati dražje jeklo,« nam je še povedal Škufca.

GIC gradnje: pogajajo se z dobavitelji

»Za nova naročila jeklo plačujemo tudi za polovico dražje, kot smo ga še pred jesenjo, v skupni vrednosti pa je strošek nabave jekla višji za okoli desetino,« nam je povedal direktor GIC Gradnje Ivan Cajzek, ki dodaja, da se z nekaterimi dobavitelji glede cen usklajujejo in vsak od njih nase prevzame del izgube. »Vendar to dolgo ne bo šlo več,« pravi Cajzek. Cena kilograma jekla pred podražitvami je bila od 0,43 do 0,45 evra, danes je okoli 65 centov. Cene so odvisne od dolgoročnosti pogodb, ki jih imajo sklenjene z dobavitelji, za večje projekte imajo fiksne cene. »Te cene smo določili s pogajanji, so pa bile ob podpisu pogodbe višje od tedaj veljavnih. Ker cene zdaj močno rastejo, smo danes zaradi tega na boljšem,« je sklenil Ivan Cajzek.

Cene rastejo zaradi Kitajske

Analitika pri GZS dvig cene jekla pripisuje ekspanziji Kitajske. Cene so bile nazadnje tako visoke leta 2011, vendar pričakujejo, da se bo kmalu zgodil upad. Na GZS to argumentirajo z dejstvom, da tako kažejo pretekli trendi, saj se trg hitro prilagodi, ker je železova ruda najbolj pogosta surovina v zemlji. Temu pritrjuje tudi Edo Škufca, ki pričakuje, da se bodo dobavne verige kljub večjemu kitajskemu povpraševanju znova vzpostavile, s čimer se bodo tudi cene jekla stabilizirale oziroma spustile.

»Cene se januarja še dvigujejo,« nam je povedal Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS. Na zbornici so ugotovili, da je za gladko in rebrasto palično armaturo spremenil ceno samo en dobavitelj, pri mrežni gladki armaturi pa dva.

Gregor Ficko - Dobra država, nekdanji direktor DRSC; Konvencija stranke Dobra država, predstavitev poslanskih kandidatov in programa; Ljubljana, Slovenija, 10.05.2018, Foto: Jure Makovec
Foto: Jure Makovec
Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS: »Cene jekla so danes kljub hitri rasti nižje kot decembra 2019.« Foto: Jure Makovec

Kateri so ti dobavitelji, nam iz omenjene zbornice niso mogli odgovoriti, saj za zbiranje podatkov velja klavzula, da tega podatka ne smejo izdati. Zbornični izračuni kažejo, da so današnje cene jekla, ki jih zbornici posredujejo njihovi poročevalci, še vedno nižje od povprečja zadnjih dveh let, vendar se povprečni ceni približujejo, pri čemer so današnje cene nižje, kot so bile decembra 2019. Na Zbornici kovinske industrije (ZKI) so dvig cene jekla in jeklenih izdelkov napovedali že lani spomladi, prve podražitve pa so se zgodile že jeseni. Podražitve vhodnih surovin se zgodijo po vsakem zastoju v globalnih dobaviteljskih verigah. Njihovo predvidevanje, kaj se bo s cenami jekla dogajalo v prihodnje, je nekoliko drugačno od Analitike GZS. Cene bodo po predvidevanjih ZKI začele upadati, ko se bo normaliziralo delovanje vseh verig vrednosti. Na GZS opozarjajo še na eno težavo. Gre za zavračanje majhnih količin, saj se ta naročila ne morajo kosati z velikimi (bulk) naročili velikih odjemalcev.

Foto (naslovna): https://versal-wood.com/

vir: https://www.mineral-revija.si/5293/Bodo-zaradi-visjih-cen-surovin-tudi-drazji-gradbeni-projekti